רבי ישראל מאיר הכהן מראדין מכונה "החפץ חיים" (1838-1933).

שכר שכיר

השעון שלא עצר

מקימי מעפר דל

רכוש חברי קודם לרכושי

וכל גופו החל לרעוד

הבא לה מתנה

הפרה של ה"חפץ חיים"

אין לך כניסה לעולם הבא

ר' ישראל מאיר רודף שלום

אבא של כולם

   

בניית אתרים