האתגר שהעמיד הקב"ה בפני האדם אינו קל. האדם נועד לגדולות, אבל לא על ניצחון קל תהיה תפארתו. הוא חייב להוכיח את עצמו במבחנים קשים, ולעמוד בגבורה מול לחצים אדירים. התמודדות קשה זו, המאמצים להגיע להכרת האמת ולעמידה בניסיון - הם תכלית בריאתו של האדם.

הקדמה

האדם הבוחר

קו החזית

מטרת הניסיונות

סיפור מן החיים

בשמי החיים

"ובחרת בחיים"

הכוח לעוף מנין?

סוף דבר

בניית אתרים