אבן יסוד ביהדות היא האמונה שאין מקריות בעולם. כל פרט המתרחש בחייו של האדם מכוון מגבוה, והדברים קורים בדיוק מרבי כפי המגיע לו. והנה, לא אחת רואים אנו מקרים ומאורעות הנראים לנו כסותרים את כללי הצדק. אסונות שונים תוקפים דווקא את הטובים, הצלחתם של חוטאים, ירידת קרנן של מדינות שונות, עלייתן של אחרות ועוד.

סתירה קשה זו הטרידה רבים. הם התקשו להבין כיצד מציאות זו עולה עם הנהגת השכר והעונש האלוקית, הפועלת על פי הצדק המוחלט.

בחוברת זו נעמוד על יסודותיה של שאלה זו מזוויות ראייה שונות.

הקדמה
שאלת השאלות מפי איוב
גלגולי נשמות
ההסתר שבענישה האלוקית
"צדיק ורע לו"
הצוואה
אחרית דבר
 
בניית אתרים