קבלת המציאות באהבה
היכולת להשלים עם המציאות ולקבלה, היא אשר תחרוץ את דיננו. היא תקבע אם נהיה עשירים השמחים בחלקנו, רגועים, שלווים וטובי לב, או שנהיה אנשים מרי לב ונרגנים.

שליטה עצמית
פרי הרגש הוא המחשבה, והמחשבה היא המנוע לכוון את הרגש. לא ניתן לגרש מחשבות מעציבות. אפשר לשתול במקומן מחשבות משמחות ובכך לשלוט על הלב.

בית משפט לאימהות
רגשות אשמה נפוצים אצלנו, האימהות, יותר מאשר אצל האבות: לעולם לא די לנו במה שאנחנו עושות, שעשינו ושנעשה בעבור הילדים. תמיד נקבל ציון ‘לא מספיק’ בעיני עצמנו. תמיד יהיה לקטגוריה מה לומר.


תסיע מכוניות ילד - תהיה ילד אמיתי
תסיע מכוניות, ילד. תבנה מעליות לבנינים גבוהים עד הלב ויותר. תחלום על ציפורים ילד, תנסה לעוף וזה יהיה המשחק הכי יפה, בכאילו. כאילו, זה הבאמת שלך, עכשיו אתה ילד באמת.


אמפתיה הורית
אמפתיה כנה תורמת להתפתחות הכללית והאישית של הילד בצורה שאין לשער. כולנו זקוקים לה. הילדים, בשל חוסר ניסיונם, זקוקים לה ביותר בפרט ברגעי בדידות, כאב, כאשר נוחתים עליהם רגשות מעיקים של אשמה, דחייה ונחיתות.

  

בניית אתרים