המקווה - מרכז חיי העם היהודי

כוונת הלב

האיש והאשה - נר דולק

הדלקת הנר - מכוח האישה

ונהר יוצא מעדן

הנשים עודן טובלות

המפגש עם המוות מטמא

מקווה המים

ארבעים סאה מים

"טעמו וראו כי טוב ה'"

בניית אתרים