אהבה ממבט ראשון

מציאת חן אינה אהבה

מטרת הנישואין

יצירת אחדות

סוד האהבה

לאהוב את אשתו כגופו

ברצון שניהם ובשמחתם

בניית אתרים