ימי בין המצרים
הימים בהם חרבו ירושלים ובית המקדש. הקשר הנפשי העמוק שלנו לבית המקדש ולירושלים מורה כי יש תקווה לבניינם המחודש ולבוא הגאולה השלימה. הזכרון שאינו דועך מורה על כך שהם ימשיכו ללוות אותנו לעולם.

תאור חורבן בית המקדש הראשון והשני
שוב חלפה שנה. המשיח עדיין לא בא, בית המקדש עדין עומד בחורבנו, ואנו בתקופת ימי בין המצרים (י"ז בתמוז – ט' באב), שוב מתאבלים על חורבן בתי המקדש. כשם שחרב בית המקדש על שנאת חינם, כך ייבנה בית המקדש השלישי בזכות אהבת חינם. כאשר המקדש שבליבנו יעמוד על תילו, תפתח הדרך לבנייתו המחודשת של בית המקדש השלישי. במהרה בימנו אמן.

טריוויה על מנהגי ימי בין המצרים
תקופת ימי בין המיצרים מתחילה בי"ז בתמוז, היום שבו הובקעה חומת ירושלים ומסתיימת בט' באב, הוא היום בו נחרב בית המקדש. באותם ימים חלים דיני אבלות על חורבן בית המקדש.

דברו על לב ירושלים
קרא ודבר עד שאתעורר. נחם על לבי עד שאתנער מתרדמת השבץ, עד שיסור אבק האבן מעורקי לבי, עד שישוב לב האומה המאובן להיות לב בשר חם, אהוב ואוהב.

ירושלים - רומא - ירושלים
המאבק בין רומא לירושלים שהגיע לשיאו עת הונף הגרזן על בית מקדשנו, עדיין לא הסתיים. מדהים לראות גם בימינו את חורבנה של ירושלים ואת השלטון של תרבות רומי הפועם בעולם כולו.

היסטוריה על-טבעית
מפליא ביותר כיצד מתקיימת תופעת האנטישמיות בקרב תרבויות ועולמות שונים ומרובים כל כך. לא זו בלבד שהתופעה קיימת, אלא שפרטי הפרטים שלה קיימים באותה צורה במשך כל הדורות.

נבואות חורבן בית שני
שתי פרשיות משרטטות מראש שתי תקופות שונות בתולדות עם ישראל, שבשתיהן יארעו אסונות כבדים לאומה: האחת בחורבן בית ראשון, והשניה בחורבן בית שני. ואם נפתח את המקורות וספרי ההיסטוריה, נראה כיצד כל הנבואות התגשמו.


חורבן בית המקדש הראשון
נבוזראדן התגאה על כך שהצליח להחריב ולשרוף את מעוזם של ישראל. יצאה בת קול ואמרה לו: "עם הרוג הרגת, היכל שרוף שרפת, קמח טחון טחנת. הגזירה שנגזרה מלמעלה היא שגרמה לחורבן ולשריפה ולא פעולותיך".

חורבן בית המקדש השני
ירושלים חרבה עד היסוד. רבבות נטבחו באכזריות איומה ורבבות אחרים נתפסו בידי חיילי רומי. היהודים ניסו להסתתר בין חורבות העיר ובמנהרות שמתחת לאדמה, אולם יד הרומאים השיגה את כולם.

חוק ירושלים
ירושלים אינה זקוקה לחוק. היא בעצמה חוק. חוק המעניק לה את שמה המיוחד ואת סגולתה. בלעדיו, אין היא יותר ירושלים, כי אם סתם עיר בירה. עוד פריז אחת, עוד לונדון, טוקיו או קהיר.


 

בניית אתרים