סדר ליל הפסח
 

מתי הקריבו בבית המקדש את קרבן הפסח?

(שאלה 1 מתוך 13)
 החל מראש חודש ניסן.
 ביום י"ד בניסן, ערב פסח.
 ביום ט"ו בניסן, חג הפסח.
 במשך כל ימות חג הפסח.
 
 
בניית אתרים