כדי שילדינו לא יהיו אלו המחנכים אותנו, כדאי שאנו נהיה אלו המחנכים אותם, בדוגמה אישית טובה, בהנהגות מתוקנות, במעשים ישרים, בדיבורים נקיים. כך נניח את היסודות לבניין אישיותם.

אהבה אמיתית הבאה עם מחשבה על טובת הילד, אינה בהכרח כזו המתירה כל רסן ונותנת לילד את כל העולה על רוחו. אהבה אמיתית עליה לבוא תמיד יחד עם גבולות, קווים אדומים, סמכות ומשמעת.

לפני 9:00 בערב
חום גבוה
מצע לצמיחה
דרכי התמודדות
תיאור מהשטח
סיר לחץ
התחדשות
"אסור"
ילד אחד אמר ש...
שותפות
אין שלם מלב שבור
הרוח והשמש
על חופש
"מראה"
בין שקר לדמיון
אשרי המאמין
זקן בן ארבע עשרה
שאל בני, שאל!
עוזרים בלי לעזור
עידוד כמקפצה

 

בניית אתרים