דורות הולכים ודורות באים. יחד עימם משתנים האתגרים שבפניהם עומדים ההורים. הקשיים המצויים כיום במסגרת המשפחתית, אמנם אינם נובעים כולם ממשברי התקופה האחרונה, אך יחד עם זאת, בנוסף לקשיים שהיו מאז ומעולם, נוסף בדורנו קושי גדול, והוא: צורת החיים!

החינוך חייב לעמוד היום בראש סדר העדיפויות, ושומה על כל מי שעיניו בראשו ורגש אחריות פועם בליבו, להשקיע יותר מחשבה, התבוננות, זמן וכוחות בנושא זה.

על ילדי מפתח ונקיפות המצפון

  

בניית אתרים