החיים זורמים ללא הפוגה. מבלי עצירה ומבלי האטה. כל העוצר, נדרס. מי שאינו מתקדם, נדחק לשוליים. במהלך החיים קיים פרדוקס בלתי נשלט: את כל זמנו ואת כל יישותו מקדיש האדם למען עצמו ומשפחתו. והנה למרבה ההפתעה, לא נותר לו אף רגע אחד כדי לחשוב מחשבות מהותיות אודות עצמו, אשתו או ילדיו!
למי יש יכולת לעצור במירוץ זה? היכן וכיצד ימצא האדם את עצמו?

אי של רוחניות
במשך שישה ימים נאבק האדם, נכבל ונעשה מותש נפשית ופיזית כאחת. בשבת הוא זוקף את קומתו וחש כמלך, כבן חורין. זוהי פגישה חד שבועית של האדם עם עצמו.

חירות אמיתית
רבים זכו אמנם לחירות מדינית וחברתית, אך מעטים הם אלה שאינם משועבדים לחברתם. הבעיה היא כיצד לחיות עם אנשים, ועם זאת, לשמור על חירותנו.

השבת והאור
התכונה היסודית של האור היא גילוי המציאות האמיתית והסרת החושך המסתיר את המציאות. חומריותו של העולם הזה מסתירה את מציאותה האמיתית של הבריאה. השבת מגלה זאת.

שילוב רוחניות וגשמיות בשמירת השבת
מול בריאת העולם שהיתה בריאת גשמיות מרוחניות, עומדת הקמת המשכן שהפכה גשמיות לרוחניות. שתי יצירות אלו ניצבות זו מול זו, וביום השבת הן נפגשות.

השבת מכריזה על האמונה
ככל שהאדם מתקדם בגילוי צפונות הטבע, כן מתגלים בפניו נפלאות הבריאה. אלו הן תגליות המעידות על היוצר הגדול שברא את העולם.

השבת ועמי העולם
העמים נוכחו לדעת שדווקא המנוחה תורמת ליכולת האנושית, מגדילה את הפריון ואת ההישגים ומביאה מרגוע לנפש העמלים.

עונג שבת
אדם הרגיל בשמירת השבת אינו חש כלל שהוא מוגבל. אדרבה, השמירה על חוקי השבת יוצרת אווירה מרוממת המעדנת את החיים ומוסיפה להם נינוח.

חמדת ימים
אם בכל ימות השבוע רודה האדם בכל היקום, מנסה לכובשו ולנצלו לצרכיו, באה השבת ומזכירה לאדם שעליו לכבוש את כוחותיו כדי להתקרב אל הקדושה.

שירת השבת
נשמת האדם, שנחצבה מגבהי מרומים, אינה מוצאת מנוחה אמיתית וקורת רוח אלא על ידי דביקותה בשכינה, שהיא מקור מחצבתה. שיאה של הדביקות הוא באמצעות רוח הקודש ונבואה.

השבת - בת זוג
השבת היא אות לברית שנכרתה עם ישראל. כיצד בא אות זה לידי ביטוי? אלוקים קידש את היום השביעי, וכך גם האדם נדרש לקדשו.

   

בניית אתרים