כיצד ניתן להשאר כופר לאור כל התגליות המדעיות?

האם קיימת ראיה חותכת לכך שאין בסיס לתיאוריה של דרווין?

האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ?

האם קיימת סתירה בין התורה למדע?

שלמה המלך קבע שאין חדש תחת השמש. מה היה אומר לנוכח ביקוע האטום, הטיסות לחלל או השימוש בקרני לייזר?

התוכלו להסביר את הכתוב בגמרא שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ?

האם ישנה אסמכתא מדעית לכך שאין ביקום דג עם קשקשת ללא סנפיר?

האם תוכלו להתייחס לנושא בריאת העולם מההיבט המדעי?

האמנם קיים ניגוד בין המדע לדת?

האמנם קיים עימות בין דת ומדע?

האם האבולוציה הינה שיטה מדעית מבוססת או שמא היא אמונה אתיאיסטית בלבד?

מדוע אינכם מקבלים את טענת המדע שהעולם נוצר בצורה אקראית?

מדוע הדתיים אינם מקבלים את הסברי המדע לגיל העולם?

כיצד ניתן להסביר שאנשים מאמינים שהשערת ההתפתחות היא עובדה ברורה ומוכחת, למרות העובדה שאינה כזאת?

האם קיימת סתירה בין הדת למדע?
ברור הדבר שיהודי שומר תורה, שהוא גם מדען, אינו צריך לראות סתירה בין קיום המצוות לבין עיסוקו המדעי. יחד עם זאת אין להתעלם מהניגוד הקיים בין "המדענות", שהיא קונצפציה מסויימת של המדע, ובין היהדות.

האם האבולוציה מאומתת על ידי עקרונות מדעיים?

האם קיים עימות בין הדת למדע?
מראשית המחשבה היוצרת של האדם אנו עדים לקיומן של שתי גישות מנוגדות. עולם האמונה מכוון מול השקפות עולם חומרניות ומול השקפות המבוססות על תגליות המדע אשר "סתרו" את הדת.

מהי התייחסות התורה לעידן הטכנולוגי?

מה אומרים חסידי הדרוויניזם על השערה זו?
ההשקפה האבולוציונית היא מעין עבודה זרה מודרנית. קשה להבין משום מה בני אדם נתפסים ונאחזים בה, כאילו היתה עוגן הצלה. מאות חיבורים ואלפי מאמרים נכתבו על נושא זה.

האם זה נכון שהבורא מתערב בבריאה כל רגע ורגע?
הבורא יצר את עולמו באופן המאפשר לו להתערב במהלכים הטבעיים של העולם, למרות שהתערבות זו אינה מחייבת סטיה מחוקי הטבע. מתאפשר לאדם להתהלך בעולם ללא שימת לב, ולחשוב שהכל מתנהל על פי חוקיות קבועה.

 

בניית אתרים