מהי מטרת השבת?

מדוע יש מצווה לאכול שלוש סעודות בשבת?

מה מעניקה השבת לשומרים אותה?

כיצד אוכל להשריש בילד את חשיבות שמירת השבת?

מדוע השבת נראית בעיני רבים כיום שבו פועלת מערכת חוקים מכבידה?

מדוע אסור לעשות בשבת עבודות אשר אינן מצריכות מאמץ פיזי?

מהם העקרונות של שמירת השבת?

מהו העקרון הטמון בשמירת השבת?

כיצד מבטיחה השבת את קיומו הרוחני של עם ישראל?

האם קדושת השבת מתפשטת וחודרת גם לימות החול?

מהי תרומת השבת למשפחה?

מהו המושג: "שבת מנוחה"?

מדוע נבחר יום השבת ליום המסמל את בריאת השמים והארץ?

כיצד שמירת השבת מגבירה את האמונה בבורא?

מהי משמעותו של "עונג שבת"?

מה מייחד את השבת משאר המצוות?

מה הם העקרונות הטמונים בשמירת השבת?

כיצד השבת שמרה על צביון האומה?

מהן חומרת מעשיו של מחלל שבת?

במה מסייע שמירת השבת לאדם?

   

בניית אתרים