מהי משמעותן של המצוות?

מהי משמעות מצוות ציצית?

מהי משמעות שתיית ארבע כוסות יין בליל הסדר?

מדוע מצות "ואהבת לרעך כמוך" הנה מפתח לכל מצוות התורה?

מדוע המצוות שבין אדם לחברו נחשבות כחובה?

כיצד המצוות שבין אדם לחברו משמשות כמפתח לחיים נעלים?

כאשר ילד מגיע לגיל 13 קוראים לזה "נכנס לעול מצוות" מדוע?

  

בניית אתרים