מהו תהליך הבחירה החופשית?

כיצד יתכן לקרוא לאדם שומר מצוות "בן חורין"?

אם הבורא יודע הכל מה שיהיה היכן הבחירה החופשית של האדם?

  

בניית אתרים