מהי משמעות הבחירה החופשית בין טוב לרע? האם זוהי בחירה שקולה?

אם קיימת בחירה חופשית, מדוע האדם נענש כאשר הוא בוחר בדרך הרעה?

מדוע על האדם לעבור נסיונות רבים כל כך בחייו?

מהו עקרון הבחירה החופשית? האם האדם יכול לבחור בניגוד לרצון הבורא?

אם קיימת בחירה חופשית, מדוע האדם נענש כאשר הוא בוחר בדרך הרעה?

מדוע לא מקבלים שכר מיידי על עשיית מצווה או עונש מיידי על עשיית עבירה?

מהי הדרך לעליה רוחנית ולחיזוק הבחירה?

כיצד ניתן להעלות את נקודת הבחירה שלנו?

מדוע הבורא נתן לאדם את כח הבחירה החופשית?

מהו תפקידה של הנשמה באדם?

באילו תחומים עלי להפעיל את כח הבחירה?

מה מייחד את האדם משאר הנבראים?

האם לכל אדם ניתנת בחירה חופשית?

במה שונה האדם משאר היצורים החיים על פני האדמה?

האם הבחירה החופשית נגזרת מראש ומתוכנתת לתוך הצופן הגנטי שלי?

מדוע הבורא מעמיד אותנו בנסיונות?

מדוע קורים לאנשים טובים דברים רעים?

כיצד ניתן לעמוד בנסיון?

כיצד ניתן להגיע לחרות נפשית?

מהי משמעות המושג יצר הרע, המהלך עלינו אימים?

 

בניית אתרים