ימי בין המצרים
 

מתי חלה תקופת "בין המצרים"?

(שאלה 1 מתוך 12)
 מראש חודש אב עד תשעה באב.
 מי"ז בתמוז עד תשעה באב.
 מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב.
 כל חודש אב.
 
 
בניית אתרים