אילו מצאנו מגילת קלף עתיקה בת אלפי שנים, מה רבה היתה הפתעתנו, לו נכתב בה תיאור של התרחשויות שאירעו לאחר מכן, בהיסטוריה העתידית, כולל פרטים שהתרחשו בימים האחרונים.

אך רגע... מגילה עתיקה זו מצויה בידינו! בספרי התנ"ך נכתבו נבואות לעתיד. למרבית הפלא, הנבואות נכתבו מראש, והתאמתו בצורה מדוייקת ביותר.

הקדמה
בדפי ההיסטוריה של עם ישראל מצויות תופעות שאין למצוא להן מקבילות בתולדות עמים אחרים. התמיהה אודות חריגה זו גדילה שבעתיים, כאשר מגלים שחריגות אלו מחוקיותה של ההיסטוריה, יש להן סדר וחוקיות משלהן! כל מה שאירע לעמנו לא היה מקרי, אלא מתוכנן מראש עם מטרה מוגדרת.

היסטוריה חריגה וייחודית
הנביאים לימדונו שהתכנית האלוקית הועידה לעם ישראל תפקיד מרכזי במשפחת העמים. התכנית תצא לפועל בכל תנאי.

פרשיות התוכחה רומזות לשני חורבנות
לאורך ההיסטוריה לא היה עם נוסף, מלבד עם ישראל, שהוזהר מפני בואה של שואה העלולה לבוא עליו. שואה זו אכן באה בצורה מדויקת, כפי שנחזו הדברים מראש.

תיאור החורבן של בית המקדש הראשון
עת שמעו ההמונים את נבואת התוכחה שבתורה על חורבן הבית, הפטירו לעצמם בשלוות נפש: "זה לא יכול לקרות". למרות הכל, התראת התורה עמדה בעינה לדאבון לב והפכה למציאות מרה.

גלות בבל
לפי חישובו של אחשורוש, שבעים השנים של נבואת ירמיהו תמו בשנה השלישית למלכותו. כאשר עברה השנה, וקיומה של הנבואה בושש לבוא, הגיע למסקנה שח"ו ה' עזב את עמו ישראל.

חורבן בית שני
התורה צפתה שחורבן בית המקדש הראשון לא יהיה החורבן האחרון, ירושלים תחרב פעם נוספת, ואף העם יגלה שנית מארצו. התורה חזתה כל זאת מראש מאות שנים לפני שהתרחשויות אלו יצאו לפועל.

המרד ברומאים וחורבן הארץ
רק עם ישראל, שהוזהר אלף שנים ויותר קודם לכן, כי יגלה מארצו, אם לא ישמע בקול ה', היה היחיד שהוגלה ממולדתו על ידי הרומאים.

התפזרות היהודים בגלות
ההשגחה העליונה יצרה סיבות שונות, כדי שהיהודים לא ימצאו מנוחה בארצות גלותם, וייאלצו לנדוד ולהתפזר בעולם כולו - אם כפליטי חרב, הנסים מחמת הגזרות והרדיפות, ואם משום שהגויים גזרו עליהם גזרות גירוש ושילחום מארצם.

ייסורי העם בגלות
הייחודיות של עם ישראל והיותו עם נבחר, ניכרים לא רק מהנסים והנפלאות שנעשו לו, אלא גם מסבלותיו ומתלאותיו. אין עם נוסף בעולם, שדם בניו ובנותיו נשפך כמים לאורך כל הדורות.

עם ישראל לא יכלה לעולם
עמים גדולים, חזקים ומבוססים נעלמו זה מכבר מעל בימת ההיסטוריה, וראה זה פלא, רק עמנו, שסבל ותלאות היו מנת חלקו, נותר קיים.

 

בניית אתרים