מנגנון הגנה
משה רבינו לקח ספר תורה אחד והניחו למשמרת לעד בבית קודש הקדשים. באמצעותו ידחו את טענות ההבל שיעלו במשך הדורות נגד אי האותנטיות של הספר.

מצות הקהל
העבדות היחידה המוכרת בעולמו של יהודי, היא העבדות לאדון כל הארץ, שפירושה המעשי - התקשרות לתורה ולמצוותיה.

השירה הזאת
תו אחד מיצירה מוסיקלית אינו יכול להעיד מאומה על טיבה. רק השמעת היצירה בשלמותה מעניקה את מלוא ההתרשמות.

מצות התשובה
ימי הבראשית של השנה מסייעים לאדם לשוב לנקודת הבראשית הטמונה בו, אל הנקודה היהודית הפנימית.

הסתר פנים
האדם נברא בעולם הזה למען הבחירה - כדי שעל אף המצב השקול ושתי האפשרויות הניצבות לפניו, הוא יבחר בטוב.

רגע הפרישה
משה, אדון הנביאים, נשאר בתודעת העם כאדם שבמופת חייו הפגין לאלו פסגות רוחניות מסוגל בן אנוש להעפיל בלי לטשטש את הגבולות הברורים בין האלוקי והאנושי.

בניית אתרים