מסורת הדורות
בעת כריתת הברית הפכה בשורת הר סיני למהותם של בני ישראל, לחלק מיישותם. כשם שבעצם כל חוק טבע הוא ברית בין האלוקים - הבורא, לבין הכוחות המפעילים את היקום.

הכיוון הנכון
ההולכים בדרך מלכו של עולם, יזכו לרוב טובה. לעומתם, הבוחר בכיוון אחר, לא יוכל להגיע אל המטרה.

תשובה וגאולה
קיומן של נבואות התוכחה לאורך הדורות מחזק בליבנו את האמונה בקיומן של נבואות הגאולה ואת התקווה להתגשמותן.

כי קרוב אליך הדבר מאד
כשם שבתחום המצוות והעבירות האדם פועל בהתאם לבחירתו החופשית, גם בתחום העונשין ניתנה בחירה בידי האדם.

הכרטיס הזוכה
המפתח נמצא בידינו! המפתח לאושר, לטובה ולברכה! מפתח זה, מפורש בתורה: "כי תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך".

איך אפשר להכריח?
אם אין ברצוני לקיים מצוות, כלום קיימת הזכות להעניש אותי? הלא, אני לא חתמתי על הברית, מדוע, איפוא, תקפה ברית זו גם כלפי?

מרק טווין בעקבות משה
הכאב והמחנק, שחש היהודי במשך כל הדורות, היו אמצעים יעילים ביותר, ששימרוהו וקיימוהו כיחידה לאומית חיה ונושמת.

הריאליזם של הניסים
"כל ניסיון להזרים את התפתחות ההוויה העברית לאפיקים רציונליים, שיעדם הוא "נורמליות", נידון לדחיה הצידה מפני התפתחות לא צפויה, פנימית או חיצונית.

בניית אתרים