מצות ביכורים
לפעמים מתגנבת שאיפה קטנה אל הלב המיוסר: לחזור לאחור אל החיים הפשוטים, אבל, אלו רק חלומות קצרים ביותר, אין זמן להאריך בהם. צריך לעשות כסף!

"ראשית כל פרי האדמה"
לישיבת עם ישראל בארץ הקודש היתה מטרה - לרומם ולקדש את חיי החולין ולהעלותם לרמה רוחנית נאותה.

בין הר גריזים להר עיבל
הברכה על הר גריזים והקללה על הר עיבל שמנגד הבהירו כי קיימת הבחנה מדוייקת בין הטוב לרע. הסרת הגבולות בין טוב לרע היא האויב הגדול של האנושות.

ללכת בדרך הישר!
אורחות האדם הן כאורחות ספינה. גם סטיה קלה מהנתיב הנכון עלולה להעלות את ספינת החיים על שרטון.

בשמחה ובטוב לבב
השמחה בקיום המצוות מצביעה על התקשרות פנימית עימהן ועם הבורא שציווה עליהן. התקשרות זו מעבירה את האדם למישור מרומם יותר, מישור הקשור לבורא, לתורתו ולמצוותיו.

אבנים בראש ההר
האבנים היו גדולות וכבדות. אבנים, שהמצביא יהושע ציווה ליטול מקרקע נהר הירדן. מה מביעות אבנים אלו? מדוע הוענקה להם חשיבות כה מרובה?

משה וחזון העתיד
משה מגיש לנו תסריט אפשרי של עתיד העם. זהו תסריט חיים שחור ומלא אימה, במקרה ויזנחו חלילה את דרך התורה.

"אבסורדים" בג'ונגל ההיסטוריה
המודלים ההיסטוריים, שנחזו מראש. מצביעים על תכליתיות, על תוכנית מראש, על העובדה שתולדות עמנו אינן אוסף מקרי של מאורעות מטורפים, בגו'נגל קורות האנושות.

בניית אתרים