השכחה הברוכה
יצירת תחושה בסיסית של שוויון ואחווה בין כל בני העם, עשירים ועניים כאחד. גישור על פני המעמדות והשבת האיזונים, הרצויים לחברה. אלו יושגו על ידי צינון תחושת ה"שלי".

  

בניית אתרים