העליונות היהודית
עד היום אין לשום מדינה חוקה שההתחשבות באינטרסים של העם בה כה רבה, וההדגשה של חובות השליטים מעבר לזכויותיהם כה ברורה, כפי שבאה לידי ביטוי בתורה.

יבום וחליצה
אנשים תורמים לבתי חולים, לאוניברסיטאות, ובלבד שיישאו את שמם לדורות. זוהי הזעקה לזכות בקורטוב מן הנצח.

כבוד האדם
עבור מעט כבוד, אנשים מוכנים להקדיש ממון, זמן ומה לא? אמר מי שאמר שאדם מוכן אפילו... להתבזות ובלבד שישיג כמה פירורי כבוד...

בשדה הקרב
המלחמות האנושיות בשדה הקרב מוגבלות בזמן ולא תוכלנה להימשך לעולם. לעומת זאת, מלחמת היצר מתארכת ונמשכת כל עוד נשמת האדם באפו.

מול פני האויב
יוצאי הצבא העומדים על הרמה הרוחנית הנדרשת מהם, גם אם מספרם מועט, סופם לנצח. כיון שרק עזרת ה' היא העומדת לישראל.

הכותל המערבי שבליבנו
כשם שהשראת השכינה בהר הבית היא ערובה לבניינו במהרה בימינו, כך מצווה כל יהודי למתוח גשר על פני תהום החורבן ולבנות מחדש בתוככי לבו את בית מקדשו הפרטי.

יפת תואר
בטרם נישואין כדאי לברר, אם זוהי אהבה או תאווה? האם הרגשות כנים או שזוהי הסתנוורות מיופי. על כן, העמידה הפרשה לרשות החייל "האוהב" סדרת תרגילים שיעזרו לו לוודא נקודה זו.

בן השנואה
גם אם הבכור הוא בן השנואה, אין השנאה מסוגלת לשלול את מה שבן זה עשה בעבור אביו.

רכוש אבוד ברחוב
מצוות השבת אבידה מלמדת שעל כל אדם מוטלת אחריות מסויימת לקיום רכושו של הזולת ולשלימותו.

תרנגולות בדרך לאושוויץ
מצוות "צער בעלי חיים", באה לפתח מודעות כלפי רגשותיו וצרכיו של מי שהוא מחוצה לנו, יהיה זה אדם או בעל חיים.

 

בניית אתרים