ביקור בעולם אפל
מול עולם האופל של ההורוסקופים, קיים עולם האור, שבו קובע האדם את גורלו, על פי מוסריותו והתעדנות נשמתו.

משפט צדק
אדם שבקירבו מפעפע הרצון להתקרב לרע, גם אם נטיה זו אינה מתבטאת במעשיו, היא באה לידי ביטוי בכך שהוא משתדל תדיר לחשוף נקודות רוע אצל זולתו.

שופטים ושוטרים
פעולת המנגנון של השכל האנושי חשובה לאדם לא רק למען בחירת דרכו בחיים. היא חיונית גם כמערכת בקרה מתמדת על כל פעולותיו.

"צדק צדק תרדוף"
ניתן לחקות מוצרים מסויימים, גם ערכים מסויימים ניתנים לחיקוי, אולם יחידה היא מידת האמת שאינה ניתנת לזיוף, שהרי כל זיוף שוב אינו אמת.

"כי האדם עץ השדה"

מצבים במבוי סתום
צדק אין פירושו רק "להיות בסדר" מבחינת החוק הפורמלי. צדק מובנו, עשיית המעשה הנכון בהתאם לאמת המוחלטת.

מצור על העיר
תפקיד העץ הוא להניב פירות, להעניק חיים. לא יתכן, איפוא, שנשתמש בו למטרה הפוכה, לכרתו כדי להגביר באמצעותו את המצור על העיר.

כולנו רוצחים
ההרוג מת טרם זמנו. עשייתו הברוכה והחיובית, כאדם בחברתו האנושית, אבדה לעד. מעשה העריפה מחדיר תחושה זו של בטרם עת, ללבות הרואים והשומעים.

בניית אתרים