מפתח הזהב
אם יכיר האדם שהגשמת שאיפותיו החומריות נובעת מפעולות טובו של הא-ל, יעורר הדבר בלבו אהבה למכלכל הגדול, הדואג לו אישית.

בעיר שאינה מולדת
התורה מזהירה על אהבת הגר. היא מכירה את נפשו של העבד שהיה לבן חורין ואת נפשו של העולה החדש שהיה לוותיק...

ערכה של מצוה קלה
היצר הרע מחפש נקודות תורפה שבהן יוכל להתנכל לאדם. הוא יודע שאם יצליח בנקודה זו, נצחונו מובטח.

ברכות הנהנין
פעמים רבות, בעיצומו של המירוץ הבהול אחר האמצעים, התכלית עצמה נשכחת ונזנחת והאמצעים נראים כאילו הם המטרות.

עבודה בכל הלב
הבורא נפח באדם נשמה קדושה, בה טמונה שאיפה להתקרב למקורה האלוקי. כמיהה זו באה לידי ביטוי בתפילה.

להפגין נחישות!
חוט שערה מפריד בין נחישות חיובית לקשי-עורף אטום. היכן עובר קו הגבול?

סגולות הארץ המובטחת
המעבר החד מחולות המדבר הצחיח לארץ טובלת בירק ומעיינות זכים מפכים בה, מסוגל להפר את האיזון הרוחני, שהושג בשנות המדבר הארוכות.

שבחי הארץ הטובה
כיצד ניתן למנוע את ההשתקעות בחומרנות כתחליף עלוב לאושר ולסיפוק? הסוד טמון בברכה.

מרכז העולם
לאחר שנבחרה ארץ ישראל כארץ הנעלה מכל הארצות, נפסלו כל הארצות להתנבא בהן, ומאז אין הנבואה שורה על הנביא אלא בארץ ישראל.

בניית אתרים