לזרוח כמו שמש
עיקרו של האדם הוא הצלם האלוקי שבו. אותו ניצוץ רוחני שנחצב ממקור החיים עצמם.

"מולדת מיטלטלת"
דווקא בארעיות המדבר גלומה הזדמנות יוצאת מן הכלל, חד פעמית! היא מעניקה סיכוי לקליטה מושלמת של בשורת התורה. כך הופך חוסר המולדת הממשית והמוחשית, את התורה עצמה - למולדת.

מצות אנשים מלומדה
שנים רבות לפני חורבן בית המקדש הזהירה התורה את העם מפני בואו של עתיד הצופן בחובו אסון. האזהרות לא נקלטו בלב העם, והחורבן הפך לעובדה.

חיים לאור התורה
מאז בריאת העולם ועד היום לא אירעה התגלות אלוקית בממדים ובעוצמה המתקרבים לאלו שהיו במעמד מתן תורה ולעולם גם לא תהיה התגלות דומה לזו.

התפילה - עבודת הלב
חידושה הגדול של היהדות הוא, שלמרות הבדלי המרחק העצומים בין האדם לבורא, יכול האדם לפנות בכל עת בתפילה אל הבורא ולשפוך לפניו את בקשותיו.

שכר מצוה
לכל חפץ חומרי יש שווי בהתאם למחיר השוק, כלומר, בהתאם להיצע ולביקוש. לעומת זאת, שוויו של דבר רוחני נקבע בהתאם לערך שהאדם מעריכו.

והאלוקים לא סלח...
מדוע סיפר משה לבני ישראל על תחנוניו באוזני האלוקים? למה חשף בפניהם את כל בקשותיו, החוזרות ונישנות, שתותר לו הכניסה לארץ ישראל?

המוסיף והגורע
חוק התורה, כאז כן עתה, מבקש לאחות את הקרעים שבלב, שואף להביא מעט מרגוע ואושר למערבולת המידות והיצרים המשתוללים בנפשו של האדם.

בניית אתרים