סודות המלחמה האלוקית
העם שהשתוקק להשמיד את עם ישראל, זוכה ל"מטריה" אלוקית מפני רצון נקמה העלול להתעורר בלב בני ישראל.

"דין פרוטה כדין מאה"
גדלות של אמת היא זו הבנויה על פרטים קטנים הבונים את אישיותו של האדם ואת דרכו בחיים.

מצות תוכחה
תוכחה משמעותה העמדת האדם על חומרת מעשיו, כדי שיפיק לקחים כיצד להמנע בעתיד ממשגים אלו.

כבוד האדם
עשרות שנים מילא השמש את תפקידו באמונה, אבל הגיל גבר עליו. הוא נעשה כבד תנועה, קצר ראייה וקצר רוח. יש למצוא שמש אחר, צעיר ונמרץ.

אנשי המחר
תסמונת 'שם' משולה לקו האופק. תמיד נראה, ולעולם אינו מושג. השם הוא מקום קבורתן של האשליות, הסלע שאליו מתנפצות התקוות...

משא הפרידה
בערבות מואב, נאסף העם כולו והאזין לדבריו האחרונים של משה. היתה זו שיחה מלב אל לב. מלבו של מנהיג ישיש, שעינו לא כהתה, אל דור חדש, ילד המדבר.

מונולוג בטרם מוות
העשייה האישית והציבורית חייבת לשאוף ולהתמקד אל מעבר לחוק. אל הרמה הדרושה המשתלשלת מן המוסר המוחלט עצמו, מן הישר והטוב שמקורם באלוקים.

לשמוע, פשוט לשמוע
לשמוע פירושו להאזין, ולהאזין פירושו להתחשב בזולת. להקשיב לו, בתשומת לב. לקלוט כראוי את מה שהוא אומר, להטות אוזן לדובר אליך.

בניית אתרים