מקנה רב
הילדים הינם אוצר שערכו לא יסולא בפז, אולם בפועל, אנשים מקדישים את כל יומם להשגת פרנסה וחינוך הילדים נדחק לקרן זוית.

החלצו מאתכם
אדם שאינו חי לאור ההכרה שהוא מצוי בעיצומה של מערכה נגד יצרו, משמעות הדברים היא, שלגביו כבר הוכרעה המערכה בכישלון צורב...

"אם ירצה ה'"
דור המדבר חיו יום ולילה עם האלקים, דבקו בו וראו את ניסיו. הם נתבעו שהדבר יבוא לידי ביטוי גם באופן דיבורם.

מה בין עשיר לעני...
הממון מקבל ערך נצחי רק כאשר מגדילים באמצעותו את הרוחניות.

בגבור הכעס
כאשר אדם כועס, מתקלפות ונושרות המעלות והמידות התרומיות, העוטפות את נשמתו והוא מופיע במערומיו, חייתי ונטול תרבות.

היורדים הראשונים מהארץ
ראשוני היורדים מן הארץ ירדו ממנה עוד לפני שהעם עצמו ביצע את ה"עלייה הראשונה" אליה.

סיווג אויבים
ברגע המשבר התגלתה חיבת העם למנהיגו. עתה מוכנים הם אפילו להפר מצווה אלוקית, ובלבד שהאיש יישאר במחיצתם.

בניית אתרים