המנהיג כמאזן
פנחס בן-אלעזר, נכדו של אהרן הכהן, הרג במכת רומח נשיא בישראל. הרקע למעשה טמון בפיגוע אנטי מוסרי שהותיר אחריו בלעם בן בעור.

נשים נגד יאוש
חמש אחיות עמדו במרכז מחנה ישראל במדבר ותבעו ממשה - זכויות. בקשתן היתה הפגנה פרטית נגד הטרוניות והתבוסתנות שכירסמו בלבות הגברים.

גישה פשרנית מוטעית
פנחס ראה בפתיחת צוהר לבנות מדין תחילת טשטוש תחומים ולאנדרלמוסיה רוחנית טוטאלית.

תרומתו של פנחס לעם ישראל
מטרת עצתו של בלעם להחטיא את ישראל בבנות מואב, היתה להדגיש כי חל ניתוק מוחלט בין ישראל לאביהם שבשמים.

נוצר תאנה - יאכל פריה
משה רבינו, איש האלוקים, סמך את ידיו על יהושע בן נון, יורשו וממשיך מורשתו, ואף את כל חכמתו העביר לו.

איש אשר רוח בו
כל אב דואג לפרנסת משפחתו ומנסה לנווט את דרכה. אך תמיד נשאלת השאלה: האם לא מוטל עליו להקדיש פנאי רב יותר למשפחה, לילדים?

רצח נשיא בישראל
מתי היה הרצח הפוליטי הראשון של נשיא בישראל?

בניית אתרים