איזו בדידות מוזרה
עם ישראל הוא העם היחיד בהיסטוריה האנושית, שהצליח להתקיים מעבר לזמן.

זה לעומת זה
בלעם השתמש בכישוריו לנקוב בקללה ולהמיט פורענות, אלא שגם את זאת הוא לא עשה בחינם... עינו היתה לטושה לממון אחרים .

הן עם לבדד ישכון
דרכו המיוחדת של עם ישראל, מכריזים חד משמעית כי אלו הם קורותיו של עם הזוכה להשגחה פרטית מיוחדת מאת הבורא.

האתון ואנחנו...
סגולותיו של המלך המשיח הינן בשליטתו המוחלטת על חומריותו, על כוחות הגוף, על מידותיו ועל תשוקותיו!

"בדרך שאדם רוצה..."
ממרום מכוונים את דרכו של האדם בהתאם לרצונו הכמוס והעמוק, הגלוי רק לבורא.

עין טובה מול עין רעה
נבואות בלעם חלקן כבר התקיימו לפרטיהן, וחלקן הינן נבואות לימות המשיח שאנו מצפים להתגשמותן המהירה.

אתון יצאה מפתור...
מהי היוזמה שנקט בלק, מלך מואב לנוכח הכוח הצבאי החדש העולה במזרח?

כשרשע תובע צדק
בלק טען כי עצם קיומו של עם ישראל מהווה סכנה לאנושות, למדינות התרבות, ובגללו ייהרגו אנשים, נשים וטף או שיהפכו לפליטים גולים מארצם.

עם לבדד ישכון
מקימי מדינת ישראל לא הבינו לא את העם היהודי ולא את העם הערבי.

בניית אתרים