טעמי המצוות
הפתח לחטא עץ הדעת היה שהאדם הסתמך על שכלו, במקום לציית באופן מוחלט לדבר ה'. התוצאה היתה, שעונש המוות ירד לעולם.

קורח והפרה האדומה...
משה נצטווה להסתיר את טעמה של מצוות פרה אדומה כדי שיכירו כולם וידעו שהמצוות נשגבות הן משכל האדם.

השרף והנס
בני ישראל במדבר חיו במתח מתמיד, משום שהיה עליהם להיות ראויים לקבל את מנת מזונם היומית מהשמים.

כוחו של מעשה פעוט
מדוע נגזר על משה רבינו שלא ייכנס לארץ ישראל?

פרת האלמוות
האדם בהתייחסותו האישית לגורל, לזולת ולאלוקים, הופך הוא את העולם לטוב או לרע.

טהרה וטומאה
הטהרה והאלמוות הם שני צידיו של מטבע אחד, מטבע החירות. לעומתן, הטומאה מבטאת, במובן הרחב של המילה, את הכניעה לכוחות הטבע החומריים החולפים.

שיחה עם אבא
מרים התנבאה: "עתידה אמי שתלד בן, שמושיע את ישראל מיד מצרים". כיצד הנבואה התקיימה?

דיוקנו של אהרן
משה ניהל דו שיח נוקב עם האלוקים שבו ניסה לדחות את מינויו לתפקיד הגואל. מה היתה הסיבה לסירובו?

להילחם וגם לסגת
מה היו השיקולים שהנחו את בני ישראל לא להלחם באדום, בעוד שאת ארץ האמורי כבש?

בניית אתרים