מכת מחץ כתרופה
העם כולו עמד והביט בעינים קרועות בפיסת הקרקע הריקה שאך לפני דקות אחדות עוד המתה מבני משפחת קורח ומכל הנלווים אליהם.

דמגוגיה במיטבה
מהו המניע שהביא את קורח, שהיה איש המעלה, ואף זכה להימנות עם קבוצת נושאי ארון הברית, להקהיל סביבו אנשים נגד משה רבינו?

עקרון השוויון ומגבלותיו
לכל אחד תפקיד משלו בעבודת ה', ובהתאם לתפקידו הוענקו לו כישוריו. השוויון היחיד הקיים בעולם הוא שוויון החובות. כל אחד חייב לעבוד את הבורא.

שיעור בדמוקרטיה
במחנה ישראל פרצה הקריאה: רוצים דמוקרטיה! המנהיג יציג את עצמו לבחירת העם! שיתמודד מול קורח בבחירות הוגנות!

מידת הקנאה
כלום לא ידע קורח שמשה רבינו שליח ה' הוא? מדוע יצא למלחמה שסופה האבוד ידוע מראש?

סיסמת השויון
היה זה מבחן של חיים ומוות. מי שלא יזכה בו - ימות. בכל זאת, התייצבו כולם בשעה היעודה בפתח אוהל מועד כשבידיהם המחתות.

אנטומיה של מחלוקת
קורח עמד בראש קואליציה של ממורמרים. בנקודה זו טמון שורש הבעיה ושקרו של המרד הקדוש.

בסבך המחלוקת
קורח הוא האיש שיצר את המחלוקת, שעורר מדנים בשם אידיאולוגיית השוויון, עד כי פצתה אדמת המריבה את פיה ובלעה אותו חי.

בניית אתרים