הציצית כתזכורת
אדם וחוה לאחר החטא התבוננו איש ברעהו דרך משקפי התאווה. כל אחד ראה בזולתו אובייקט לסיפוק.

סובייקטיביות
חשש פנימי ניקר בלב המרגלים כי כשיעלה העם לארץ ישראל, עלולים סדרי השלטון והמנהיגות להשתנות, והם עלולים לאבד את מעמדם הנוכחי.

טובה הארץ מאוד מאוד
אדם החדור בתחושה של אהבת הארץ, שוב אינו יכול לראות את פגמיה. מעיינות האהבה שוטפים ומכסים כל חיסרון חומרי, עד שהוא נעלם.

מוות וחיים ביד הלשון
הוצאת הדיבה של המרגלים נמשכה שעה קלה, הבכיה של בני ישראל היתה לילה אחד. אם כן, מדוע גזר עליהם ארבעים שנות גלות במדבר כנגד ארבעים ימי השליחות של המרגלים?

מצות ציצית

מרגלים יוצרי משבר
התייחסותם השלילית של המרגלים לכיבוש הארץ נבעה מחשש שמא בארץ כנען הן יאבדו את משרתם.

בכי המואסים בארץ
הטיית אוזן העם לדברי המרגלים מגלה, כי שונאים הם בנבכי לבם את ארץ ישראל. הדיווח העניק לגיטימציה לרצונם.

בניית אתרים