גם עונש וגם שכר
שבעה ימים היתה מרים, אחות משה, מצורעת. שבעה ימים הורחקה אשה דגולה זו מתוככי מחנה ישראל.

"נצור לשוני מרע"
שמירת הלשון זוהי הדרך בה חייב לאחוז האדם החפץ חיים ואוהב ימים לראות טוב.

ענוה ונבואה
ככל שהאדם ממעיט בערך עצמו הריהו נעשה כלי הראוי להכיל את השפע הרוחני. לעומת זאת, מי שמתרברב ממעיט מיכולת הקיבול הנפשי שלו.

דרך אמונה
המבקשים להבין את כל טעמי המצוות בשכלם, עלולים להכשל באיסורים שנצטווינו להתרחק מהם.

השמח בחלקו
אנשי דור המדבר היו מוקפים בענני כבוד, ללא דאגות פרנסה, ללא טרדות בריאות, ולמרות הכל התאוננו.

תרומתו הרוחנית של יתרו
ליתרו היתה את תכונת ההליכה נגד הזרם אותה הפגין בעצם בואו אל המדבר.

מדוע התלונן העם?
באותם רגעי תשוקה לבשר, נישאו העיניים בערגה אל בית העבדים ונשכח מן הלב כל אשר סבלו במצרים.

בניית אתרים