בכור לא בכיר
האם נמצא פגם כלשהו בהתנהגותו של גרשון שהתורה העדיפה את קהת, אחיו הצעיר, על פניו?

נשיאים כאלופי המקוריות
הקרבנות של כל אחד מהנשיאים היו שווים זה לזה מבחינה חיצונית, אך יחד עם זאת, בכל קרבן היה ייחודי ומקורי.

תרגיל באהבה
הכהנים חייבים לתרגל בלבם תכונה של אהבת ישראל ולשאוף שהמבורכים על ידם יזכו לברכה הראויה.

הדוגמא האישית של המנהיג
המנהיג המשמש כאבוקת אור לפני המחנה, עליו להצטיין במילוי תפקידו באמונה.

התפקיד הייחודי
לכל אדם כישורים משלו, ובהתאם לכך גם תפקידים מיוחדים לקידום הבריאה אל תכליתה הסופית.

אליהו הנביא והצייד
כשם שבפרנסה האדם משתדל כפי יכולתו להביא לחם לביתו, כך גם בתורה עליו ללמוד כפי יכולתו.

הנרתיק והמזוזה
הכל עמלים כדי להעלות את רמת החיים, כדי לחיות טוב יותר, עד שמרוב מאמצים לחיות טוב יותר – חיים רע יותר...

נזר הנזירות
האם נכונה היא תווית ה"קדוש" שהצמידו הבריות למסתגף המקצועי המתנזר מן החיים?

בניית אתרים