דרור
ביום הכיפורים של שנת היובל תקע השופר את תקיעת החופש והחרות, ואזיקי הארץ נשמטו מאליהם. בבת אחת התפרקו האחוזות הגדולות.

שבת הארץ
מובטחים אנו שבעקבות קיום המצוות התלויות בארץ, וביניהן מצוות השמיטה, הולכת ומתקרבת הגאולה שאנו כה מצפים לה בכל יום שתבוא.

תקע בשופר גדול לחירותנו
שנת היובל הינה שנה של מהפך, שנה בה העבדים משתחררים מעול אדוניהם. שנה שבה השדות המכורים חוזרים לבעליהם, והאנשים שבים איש אל אחוזתו.

וחי אחיך עמך
רק כשהגיעו ישראל לאחדות מופתית, עד שהיו כאיש אחד בלב אחד, ירדה עליהם השכינה וניתנה להם תורה.

היו ניסים – בדורנו!
חקלאים רבים שומרים כיום את דיני השמיטה. הם חיים מתוך ביטחון בבורא ובידיעה ודאית שהם אינם מפסידים משמירת מצוות בהידור. אלא רק מרוויחים!

שביתה!
הקרקע המושבתת מפגינה שהאדם אינו אדון הכול, הרשאי לעשות בה ככל העולה על רוחו. זהו שיעור מאלף שזוכה בו איש השמיטה בארץ השמיטה.

אדם מסתבך לפתע...
ההכרה, הידיעה והאמונה שבסיס האחדות של העם הוא רוחני, טהור ומקורו באלוקים, ולפניו עומדים כולם בשווה, דורשת ומאפשרת אחווה עמוקה על השלכותיה המעשיות.

כשנוכרי קונה יהודי...
במדינת ההלכה יכול הנכרי, לדור באין מפריע. יכול הוא לעסוק בה במסחר, בחופש כלכלי מלא, להתעשר, ואף לקנות לעצמו עבדים יהודים שישרתוהו.

השגחת ה' המיוחדת הניכרת בארץ הקודש
חקלאי המעבד את אדמתו בארץ ישראל זוכה לפרק אמונה שאין למוצאו במקום אחר

בניית אתרים