הספירה קדימה
למחרת יום הגאולה, בעוד שכרון החופש מסחרר, מודיעים להם: טרם הגעתם אל המנוחה ואל הנחלה. החופש שהושג, אינו סוף הדרך, כי אם תחילתה.

ההכנה לקראת...
אין אנו חוגגים את זכרונו ההיסטורי של מעמד הר סיני. חג מתן תורה חוגג את הכנת עצמנו להיות ראויים לקבלת התורה.

מצות ספירת העומר וליקחה
כשיצא העם מבית העבדים, ניצבה המטרה לפניו ואליה הוא שם את פעמיו - עמידתו למרגלות הר סיני והבעת נכונות לקבל את התורה ממרום, התורה שתעצב את חיי העם בעתיד.

שניים שיצאו
משה רבינו נלקח לבית פרעה בהיותו תינוק. כל התחזיות הורו שהוא יהיה נסיך מצרי נכבד. אך כח טמיר משך אותו החוצה, אל אחיו.

הדרך החינוכית
מחנך מעולה משול לכוס המלאה על כל גדותיה. כל זמן שממשיכים ליצוק לתוכה היא שופעת, עד שכל סביבותיה מתברכים ומושפעים ממנה.

חשיבות הזמן
חייו של אדם משולים ללוחות שנה. יש התולש מהם דף אחר דף, עד שלא נותר מה לתלוש עוד. ויש המבין את חשיבותם של דפי חייו וממלא אותם עד תום בתוכן.

אדם ובהמה
תחושת עליונותו של האדם גורמת לו לחשוב שהיקום על הדומם, הצומח והחי שבו - הדום הוא לרגליו, והרשות בידו לעשות בו ככל העולה על רוחו.

ספירת העומר והגאולה
הספירה באה להגן על העם מפני העייפות המכרסמת בלב כל עם, המדמה שבחירות מעול זרים השיג את מטרתו העליונה.

להשתתף בקביעת החג
מדוע הפקידה התורה בידינו את קביעת התאריך לחגים? מדוע זקוקה היא לשיתוף פעולה מצדנו?

רשת כללים רצופה
הלכות התורה שבעל פה נובעות מהכרח לוגי, מן המשמעות הלשונית הטמונה במילה עצמה. הקשר בין פירוש המילים בפרשיות השונות בלתי ניתן להתרה.

 

בניית אתרים