המגל והקרדום
ככל שגוברת בלב האדם ההכרה במציאות האלוקים, כן נמוגים מאליהם רגשות השנאה וצרות העין. אידיאל האהבה הגדול הממלא את הלב, ממס את תחושות המשטמה.

כסף נקי ומבורך
אסור לכסף לעשות כסף, שכן על ידי כך חדל האדם להיות יצור יוצר, המשביח את העולם. רק באמצעות העבודה, עמל הכפיים, עבודת הראש או עמל הייצור, מותר לאדם להגדיל את הונו.

לדון לכף זכות
הרגיל לראות בכל דבר רק את השלילה, ימיו חולפים מתוך מתח וחשדנות שנזקיהם ברורים. לעומתו, אדם הדן לכף זכות, עשוי לחיות את חייו בשלווה ובנחת.

"ואהבת לרעך כמוך" - כלל גדול בתורה
המכנה המשותף שבין כל בני האדם, שכולם נבראו בצלם האלוקים. מכנה משותף קדוש זה מהווה גורם מרכזי לאהבת האמת האמורה לשרור ביניהם.

להניס את הצללים
יש ההופך את העבודה לאלילו, ויש הרואה בתחביבו את כל עולמו. במקום האור האמיתי, במקום הממשות, במקום התורה והמצוות, שהן ורק הן העולם האמיתי.

כפית של זכות
דממה נפלה באולם. הכול הבינו את ערכו של המטבע, בדקו בכיסיהם ופשפשו שוב ושוב בכפלי בגדיהם, ועדיין אין זכר למטבע יקר הערך.

"קדש ורחץ"
כאשר אדם נרדף על ידי שונאים וחייו נתונים בסכנה, הרי שכדי להציל את חייו, הוא רשאי לברוח לארמון המלך, ושם יקבלוהו ברצון ויעניקו לו מחסה מפני רודפיו.

בתוך המולת החיים
בפני האדם השואף לקדושה, ניצבת הדרישה: שליטה והתגברות על רגשות הלב, על האנוכיות המקננת בקרבו, וכן התקשרות עמוקה יותר אל הזולת ואל החברה.

עצה הגונה ל"עוור"
רקמת היחסים העדינה והאנושית יוצרת את אדרת הקדושה. היא בעצם התביעה להיות אדם במלוא זקיפות קומתו המוסרית.

שני חוטים בבגד
המכיר את חוקיה של התורה, יודע היטב שאין אמת בחלוקה המלאכותית בין מצוות שטעמן סביר והגיוני לבין מצוות חסרות פשר. שכן, אין טעם והסבר לשום מצווה!

 

בניית אתרים