מעבר לצוק העזאזל
השעיר לעזאזל מייצג את האדם ואת החברה, שלעולם אינם מוכנים לוותר, ולו במשהו, מן השאיפות החומריות למען הערך המוסרי הטהור.

חיילים בצבא ה'
חובות האיברים וחובות הלבבות של היהדות שלובות וקשורות יחדיו בקשר אמיץ. ביצוע "רובוטי" של המצוות, יש בו משום "נטילת נשמה" ממערכת זו.

משמעות הסייגים
כל אדם חייב להציב לעצמו גדרים וסייגים בעניינים שהוא עלול להיכשל בהם. זהו הגוון הייחודי של כל אדם, המעיד על מידת יראתו הפרטית.

פרשת הדרכים של שעירי יום הכיפורים
במרכז עבודת יום הכיפורים עמדו שני שעירים. אחד מהם נשחט והוקרב על גבי המזבח, ואילו השני נשלח לעזאזל, שם הושלך מאחד הצוקים הגבוהים, נפל לתהום והתרסק.

משפטו של אוהב מלך

תפקיד האשה ועתיד האומה

מירוץ מכשולים במדבר
תרבותה של מצרים, היתה המובילה בין תרבויות עמי קדם. המדע והאמנות, השירה והפולחן, הזנות והעבדות, פרחו בה וצברו הישגים מרשימים שהשפיעו על אורחות החיים של המזרח התיכון כולו.

בניית אתרים