דווקא ביום השמיני
הרעיון כי עובר בן ששה חודשים הוא בעל תודעה, היה בעבר הקרוב מעורר תגובות לעג. היום, עובדה זו מקובלת על רבים.

חופש הדיבור
הגאוותן חש ש"תפקידו" לחשוף מומי אחרים ולבקרם. לדעתו, תחושת העליונות נותנת לו עמדת כח שממנה הוא מסוגל לשפוט את כולם.

מאותתים לנו!
אם איננו מתנהגים כיאות, הקדוש ברוך הוא מאותת לנו. מי שישים לב, יטה אוזן ויהיה ער למתרחש, יבחין באיתות!

האדם
אדם הראשון היה יציר כפיו של הקב"ה ונברא בצלם האלוקים ובדמותו. מדוע אם כן, נתאחרה יצירתו והוא נברא ביום הששי לאחר כל הברואים?

לשון הרע מפריד בין אוהבים
ה'חפץ חיים' החוויר והיה נסער מאד. "אינני יכול להאמין! כל ימי נמנעתי מלדבר ומלשמוע לשון הרע, אם הייתי יודע זאת מראש, לא הייתי יוצא לדרך".

רעיון 'גופני' טהור
מה חשיבות יש להתעסקות של הדת בהוראות גסטרונומיות? האין ראוי יותר להזין את רוח האדם ברעיונות של צדק, אמת ואהבת אדם?

המוות המטמא
המוות הוא קץ טבעי ובלתי נמנע. הכל יגיעו לתחנה אחרונה זו. האדם והבהמה, החיה, העוף והשרץ. זוהי המחזוריות שביקום, אשר במרחביו מתפרקות גלקסיות וכוכבים גוועים בו לאטם.

מעשי האדם הנאים
השאיפה לעולם טוב יותר היא הדלק החייב להניע את פעולות האדם, כשהמצוות נועדו לצרף ולחשל את רוחו, למען יעמוד במשימה הרוחנית שהוטלה עליו.

מול קסמי הלידה
כשמתייצב האדם מול המוות, חש הוא אזלת יד. רגשותיו דוחפים אותו אז להאמין, כי אכן זהו כל האדם, ובמותו הגופני נמוגה גם נשמתו.

מושגים מעולם אחר
אחד מיסודותיה של תורת ישראל הוא שהתופעות החומריות הן רק חלק מההתרחשויות על פני תבל. במקביל להן קיימות גם תופעות רוחניות, שאינן ניתנות לתפיסה חושית, חומרית.

בניית אתרים