תפקיד גדול ו"קטן"
האדם, באשר הוא, יוצר לעצמו סולם עדיפויות משלו. לרוב נבנה סולם עדיפויות זה על פי נטיותיו האישיות ורצונותיו. ובעצם האדם עובד את עצמו.

כמו זר פרחים
אדם הנקלע לסכנת חיים, ונחלץ מאימת המוות שאפפה אותו – חש בשמחה המציפה את כל ישותו. הוא מלא הכרת תודה המחפשת ביטוי ופורקן.

בית המקדש - תקשורת ללא לווינים
תקופתנו נקראת: "עידן התקשורת". כיום ניתן להתקשר לכל מקום בעולם בקלות מפליאה. קיימת "רשת תקשורת" נוספת, שחשיבותה עולה אלפי מונים על הרשת שהומצאה בדורות האחרונים. הכוונה היא לקשר הנוצר בין השמים לארץ ובין האדם לבוראו

הקרבן מקרב
כאשר אדם חוטא, הוא נכנע לכוחות גופו. תהליך זה גורם להגברת הכח הגשמי המצוי בתוככי האדם, ובד בבד גורם להחלשת הצד הרוחני המצוי בקרבו.

מעלת מידת הזריזות
הקב"ה יצר את האדם באופן שבו נוצר קשר בינו לבין קנייניו החומריים, ולכן, קשה לו להיפרד מהם. האדם זקוק למשנה זריזות כדי להתגבר על קושי זה הניצב בדרכו.

השגחה פרטית ניסית
יש בעולמנו ניסים גלויים ויש ניסים נסתרים. מבט בוחן יוכל לחשוף מיד את הנס, להסיר את הלוט ולגלות את ההשגחה העליונה המופלאה המכוונת את כל המתרחש בעולמנו.

ללא חטא
נקיון כפיים הוא תנאי בל יעבור לאפשרות של הקרבת קרבן במשכן ובמקדש. העלאת קרבן בלא צמידות לחיי יושר, היא הפולחן שנגדו נאבקו נביאי ישראל במאבק נצחי, שעדיין לא תם.

לבלום רגשות התנשאות
מושגיו של אדם הפועל למען עמו, עלולים להשתבש. התחושה שהעם זקוק לו, מסוגלת ליצור בלבו אשליות לגבי מעמדו בתוך עמו. כמעט לכל מנהיגות בעולם מתלווה שגעון גדלות במידה זו או אחרת.

בניית אתרים