המשכן - היענות לאתגר
היענות העם לאתגר הרוחני שהוצב בפניו, הפכה אותו לעם הנצח. חייו הפכו אמצעי למטרה נעלה יותר, התובע ממנו להיות לפיד המוסר בתוככי ג'ונגל העמים.

"ופניהם איש אל אחיו"
האלילות אינה רק יצירת פסלי זהב, נחושת ועץ, כולל הסגידה להם. אלילות פירושה: כל רעיון המשעבד את רוחו של האדם ומנתק אותו מהמוסר האלוקי.

"מקדש הזמן"
השבת מעידה על אמונתו של עם ישראל בבריאת העולם על ידי ה'. כשם שברא ה' את העולם בששה ימים ושבת ממלאכה ביום השביעי, כך נוהגים גם אנו.

כוחה של אחדות
שנאת חינם היתה הגורם לחורבן בית המקדש השני ולגלותנו מארצנו. תיקון עיוות זה יביא לקיבוץ גלויות, להשראת השכינה בקרבנו ולבואה של הגאולה השלמה.

קדושת השבת
יסוד היהדות הוא לזכור שיש בורא קדמון, אשר אין כל התחלה להוויתו. כמו כן, יש להאמין כי כל דבר אחר מבלעדיו אינו קדמון, אלא נברא בזמן כלשהו על ידי הבורא.

הישיבה והסוס
מזהבם של הנותנים בהתלהבות נעשה ארון הברית, מזהבם של הנותנים בפחות התלהבות נעשו יתר הכלים. בפחות מכך, עשו את ציפוי העמודים.

הנשיאים ותרומת המשכן
בני ישראל הבינו שעתה זו שעת מבחן, הבאה לבדוק אם גם למען הקמת המשכן יגלו אותה התלהבות ורוחב יד ולב, שגילו בעת שאספו זהב כדי ליצור את העגל.

העם התלהב פעמיים
התלהבותו של אדם הינה אמת מידה מדוייקת למדוד בה את אישיותו. היא מגלה לנו את שאיפותנו הכמוסות, את נטיות לבנו, יותר מכל מעשה בפועל.

המשכן - היענות לאתגר
היענות העם לאתגר הרוחני שהוצב בפניו, הפכה אותו לעם הנצח. חייו הפכו אמצעי למטרה נעלה יותר, התובע ממנו להיות לפיד המוסר בתוככי ג'ונגל העמים.

בניית אתרים