מתנה בבית הגנזים
מטרת השבת להשריש בקרבנו את האמונה באלוקים. זו גם מגמת המשכן. ואם כן, עלול העם לחשוב שבעת כזאת נדחה הכל מפני המשימה הלאומית הגדולה של בניית המשכן. גם - מנוחת השבת.

  

בניית אתרים