סליחה, מיכאל אנג'לו!
קרינה רוחנית נובעת מן המפגש בין אדם ילוד אשה, לבין האין סוף האלוקי. השתקפות מה של קרינה זו, אנו יכולים לחוש, כאשר מתבוננים בפניו של אדם רוחני במיוחד.

מחיר החטא
עם שונה עמד עתה למרגלות הר סיני. עם שלא הצליח להבין הכיצד נכשל? מדוע התפתה? כיצד נסוג אל בערות הסגידה למעשה ידיו - לעגל שיצר?

מפקד האוכלוסין
בציוויה של התורה לתת מחצית השקל דווקא, גילתה כי כל יחיד ויחיד הוא מחצית בלבד ויש צורך בהצטרפות אחר עימו כדי להגיע לשלמות.

חטא העגל
בקבלת התורה התעלו ישראל לפסגה גבוהה ביותר, עד ששוב לא שלט בהם המוות. אלא שחטא העגל גרם לכך שחלה ירידה חדה בדרגתם הרוחנית, ושוב חזר עונש המוות לעולם.

מנוחת השבת קשורה גם למחשבה
הפסקת האדם ממלאכתו, עדיין אינה סימן מובהק למנוחתו. רק שלוות נפש פנימית, הבאה מתוך שלמות, היא המנוחה האמיתית.

הקטורת - סם חיים
לכל קרבן קיימת ייחודיות משלו, המביא לשפע ממרום הן בגשמיות והן ברוחניות. הקרבנות מכפרים על החטאים ומזככים את הנפש ואת הלבבות.

מדוע רק חצי?
בניגוד לכל מגבית אחרת, לא תרו אחר התורמים הגדולים. לו רצה פילנטרופ נודע להתבלט בתרומותיו הנדיבות, חייב היה לחפש כתובת אחרת. כאן, במגבית זו, נדרש ממנו בדיוק מחצית השקל ותו לא.

אמינות במבחן
על כל עם ישראל חלה החובה לעלות בימי הפסח, בחג השבועות ובחג הסוכות ירושלימה, אל בית המקדש. עליהם לעזוב מאחוריהם בלב שקט ובוטח את בתיהם, את משפחותיהם ואת רכושם, וכל זאת ללא שמירה מינימלית.

עגל מסכה
אחד המאורעות המסעירים ביותר בתולדות בני ישראל במדבר אשר הביא כמעט להשמדתו של העם, הוא חטא העגל. העוון הכבד פגע ברקמות העדינות ביותר של הנפש, עד כי ממנו נובעות כל צרות הגלות, שנחתו עלינו.

משה במורד ההר
משה לא השליך את הלוחות מתוך חרון אף של ייאוש. לא היה כאן מעשה חסר אונים של מודה בכישלון. להיפך, זו היתה שבירה... בונה מאין כמוה. לוחות האבן המתנפצות פתחו פתח של אפשרות לתיקון העם, להשיב לו את איזונו.

 

בניית אתרים