בחירה וקירוב
המשכן בא להשכין שלום בין חלקו הגשמי שבאדם לבין חלקו הרוחני שבו, בין שמים לארץ, בין אלוקים לאדם. אחדות זו, הינה גם הבסיס להרמוניה ולאיזון החייבים לשרור בין האדם ליקום.

התכלת כאסוסיאציה
המדבר לשון הרע לוקה בצמצום. לו ניחן היה במבט מקיף, לו היה חושב על נסיבות מעשיו, היה מבטו משתנה לטובה.

קיום המצוות – נתינה שהיא לקיחה
לאחר ההכרה בערכם הנצחי של החיים הרוחניים, עלינו ללמוד שכל הקרבה למענם היא בבחינת השקעה בעסקה אשר עתידה להביא בעקבותיה רווחים גדולים.

הלב של ישראל
סגולותיו המיוחדות של אהרן הכהן, הן אלו שעשו אותו מוכשר וראוי לענוד את חושן המשפט. לבו האוהב, הרחום והטהור של אהרן התאחד עם נשמות כלל ישראל כאשר נשא על לבו את חושן המשפט.

ערכו של דיבור
כאשר היה הכהן הגדול לובש את המעיל ומתהלך בו, היו הפעמונים משמיעים קול. קולות אלו רומזים לכפרה על חטאי הדיבור והקול.

מסביב לשלהבת אחת
הרואה בשאיפת הקשר של האלוקים עם האדם צורך אלוקי, דעה פסולה זו פוגמת בחרותו של האדם, שבו מצוי ניצוץ אלוקי. שכן, אם האלוקים כבול לחוקיות, הרי כך גם האדם.

בגדי כהונה
הבגד מרמז על אצילות, על קדושה, על התעדנות האדם. נסיגתו של בן המאה העשרים אל פולחן ההתערטלות לסוגיו השונים, סילקה מהלב את מנגנוני הבושה המעודנים, והפעילה את מערכות ההרס העצמי של הפרט והכלל.

בניית אתרים