אדם מול מנורת הזהב
באמצעות מנורת הזהב לימדה אותנו התורה שסוד האושר האנושי טמון ביכולת האדם לכוף את כל ביטויי רוחו וגופו למטרה נעלה ועליונה שתעניק לנפש אחדות.

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
המנורה המאירה היא רמז למידות הנפש הנעלות. שש נרותיה משני צידיה פונים אל הנר האמצעי, לרמוז שעל האדם לנקוט דרך אמצעית, בלי לנטות במידותיו לכיוון הקיצוני.

מי נטע את העצים?
את כוחנו אנו יונקים מהעצים שאבותינו נטלו עמם בעת גאולתם. ומהם הם בנו את משכנם.

ארון העדות
למרות שארון הברית שבמקדש נגנז, נשארה התורה שבו חיה וקיימת. התורה שהיא נשמת אפנו, ממשיכה ללוותנו לעד.

שלושת הכתרים שבמשכן
מכל כלי המשכן נתייחדו הארון, השולחן והמזבח בזר זהב שהיה מעליהם. שלושת הזרים רומזים לשלושה כתרים שניתנו לעם ישראל.

כוחה של אחדות
על כל יחיד מוטל היה להקדיש למשכן את כוחו הייחודי. ומצירופן של כל הכוחות שהיו מצויים בישראל, הושגה האחדות המיוחלת.

המגבית המביכה
המגבית התנהלה במרץ רב. היא היתה ססגונית ורבת היקף. בני ישראל תרמו מכל הלב. המטרה היתה נעלה ביותר: האלוקים ביקש, כביכול, לשכון בין בני אדם בבית משלו. בית שבו יעמדו שולחן, ארון ברית, מנורה, מזבחות ושאר פריטים.

חכמת המנורה המאירה
למנורה שבעה קנים המלמדים על רב צדדיותה של התבונה האנושית המתגלה בכל התחומים: בפילוסופיה, ברפואה, באמנות, בהכרת הטבע, במדעים המדויקים, בטכנולוגיה ועוד.

הסמליות שבמשכן
קיים קשר מהותי בין בריאת העולם על ידי האלוקים למען האדם לבין יצירת האדם את המשכן למען שכן את שכינת האלוקים בעולם. סוד המשכן ורז האדם כרוכים בסוד הבריאה הקסום.

כולם כאחד
התורה מעניקה לעם את אופיו ואת מעמדו הרוחני. כתוצאה מכך, היא פתוחה בפני כל בן ישראל. יד כל אדם חייבת להיות שווה. אין יחיד או שכבה חברתית המסוגלים לקיים לבדם את התורה כולה.

 

בניית אתרים