כבודו של גנב
בפרשה שזורות מילים המוליכות גלי חום אנושי אל לב החוקים. מילים המצביעות על התעניינות החוק גם באדם הניצב מאחורי המעשים שנעשו - אם באדם החוטא, אם באדם הנפגע.

חוק ההלוואה הצמודה
האלוקים מודיע לו: ואתה, שנדמה לך כי הישגי הממון והכוח מעניקים לך זכויות יתר, נדרש להזדהות רגשית עם הפונה לעזרה. לא רק לחוש לעזרתו, כי אם גם לחוש את מצוקתו.

פינה חבויה בלב
הזיכרון הלאומי של חיי השעבוד והגלות במצרים, של הייסורים, של הדיכוי ושל ההשפלה, שהיו מנת חלקנו שם. דיים לעורר חמלה כלפי הגר - אב הטיפוס לכל בודד וחסר מגן בחברה.

חמור נופל בדרך
הצדק המשפטי הטבעי, מגמתו להגן על האדם ועל רכושו מפני התנכלויות הזולת או החברה. הצדק ההלכתי אינו רק משפטי, כי אם גם מוסרי. יעדו העליון: חינוך האדם ועיצובו מחדש.

נא להתרחק
הדעה הקדומה והנגיעה האישית הן אויבותיה הגדולות של האמת. אדם מרכיב לעיניו משקפיים מן הסוג האמור, והן מערפלות את מראות החיים ומסלפות את המציאות האובייקטיבית. והגרוע מכול, שכלל אינו חש בכך.

מאבק נגד שחיקה
"ברוב המדינות מפלים את הזרים לרעה ומקפחים את זכויותיהם – על פי החוק. משום כך, פונה התורה אל החברה ואומרת: אל תנצלו את חולשתם לרעה. אל תגרמו להם שירגישו את סבל נחיתותם".

משפטי צדק
הכל משבחים ומהללים את החוקים ואת המשפטים, וסבורים שהם בנויים על אדני יושר, צדק והגיון. לעומת זאת, אנו מאמינים באמונה שלמה שמשפטי התורה הם האמת הצרופה.

 

בניית אתרים