"דין פרוטה כדין מאה"
הנגיעה ברכושו של הזולת ללא רשותו מפירה את מרקם החיים התורניים. התורה מצווה עלינו הן במסגרת חיינו והן בתחום המשפט, להשליט צדק ללא עוררין.

סכר המחשבות
אם חומד אתה את רכושו של רעך, התחלף נא איתו בכל פרטי חייו, גם בצרות ובמועקות. או אז לבטח יתברר לך שאין מה לקנא בו...

  

בניית אתרים