עולם נחצה לשניים
מעמד הר סיני. היה זה רגע של מהפך אדיר בתולדות עמנו ובתולדות האנושות. המעמד החורג מגבולות הניסיון האנושי וההיסטורי המצוי.

עשרת הדיברות
אין האלוקים מטיל ווטו על החמדה או על התשוקה. תכונה זו טבעית היא ואין לכלוא אותה. אולם הדרישה האלוקית פונה אל האדם שיבחר את נושא תשוקתו.

"לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני"
בעבר סגדו לעץ ולאבן. והיום רק השמות התחלפו. תרבות וציוויליזציה, עם ומדינה, לאום וגזע, אמנות ומדע, כלכלה ומעמד - הינה סקירה בלתי שלמה של האלים של בן זמננו.

זריקת חיסון
כאשר נוכח יתרו בקשיים הכרוכים בהצטרפות לעם הנבחר, נעשה בשרו חידודין חידודין. אך מיד לאחר שהחליט להתגייר, התמלא שמחה וסיפוק. היה זה סיפוקו של זה אשר הגיע למרום ההר לאחר טיפוס קשה ומתיש. סיפוק הנובע מקשיים, אשר אחריתו אושר.

לאכול לחם לפני האלוקים
זוהי מהותה של היהדות. לא בריחה מהחיים, אלא קידושם. התורה פורשת את תכניה על כל תחומי החיים. היא מסדרת גם את ענייני המסחר, את ההלכות שבין אדם לחברו ושבין איש לאשתו.

כבוד אב ואם
מקובל לראות בכיבוד הורים מצווה שכלית והגיונית, אשר יסודה בהכרת הטובה שמכיר הבן להוריו. הורים אשר גידלו אותו מיום שנולד ועד ליום שבו הכניסו אותו לחופה.

השבת - יום של אהבה בעולם מנוכר
העידן הטכנולוגי מרסק את נשמת האדם. המושגים והחוויות של חסד וצדקה, של אהבת הבריות ותחושתן, הולכים ומאבדים את ממשותם הקיומית.

הרמוניה מול עויינות
בתחום המחקר המדעי שברה האנושות שיאים, והקידמה הטכנולוגית הרעיפה שפע של רווחה. למרות כל זאת, האדם זקוק לאמת שבעשרת הדברות.

"האם שומעים?"
באזני כל אדם מהדהדת לא אחת קריאה ממרום. היא מהדהדת באמצעות השגחה פרטית הניכרת לעין, באמצעות פלאי הבריאה ובאמצעות אירועים החורגים מחוקי ההסתברות.

עצמאות מדומה ועצמאות אמת
אדם החי בתחושה שהוא היוצר והוא הבונה, קשה לו לוותר על עצמאותו. לעומת זאת, זה החדור בהכרה שהבורא מנהיג את העולם, יודע שחופשיות זו אינה אלא פרי דמיון של בן אנוש.

 

בניית אתרים