להביט אחורה בערגה?
דורות גדל העברי במשטר של עבדות, והעבדות הוטבעה במהותו. לא ניתן לעוקרה בהלם מאורעות חד פעמי. ההתנתקות ממנה תבוא בתהליך חינוכי ארוך, אטי ושיטתי.

תרגיל המים המרים
ניסיונות המדבר, כנסיונות החיים בכלל, מטרתם אחת: ליצור אדם בן חורין. אדם הפועל בעולמו מתוך חירות רוחנית מלאה. חירות שהיא בבואה מחירותו של האלוקים עצמו, אשר טבע ביציר כפיו ניצוץ ממהותו הנעלמת.

פרנסה כהלכה
כלל יסוד באמונה הוא כי ההנהגה הנקבעת משמים, נקבעת לפי מידת אמונתו של האדם. ככל שאמונתו חזקה יותר ובטחונו בה' גדול יותר, גם פרנסתו מסופקת לו בדרך מופלאה יותר

צנצנת המן
צנצנת המן הונחה לפני הארון, שהוא כתר התורה, כדי להודיע לדורות, כי מי שמוסר את נפשו כדי לקנות לעצמו את כתר התורה, הקב"ה יזמן לו את פרנסתו ברווח.

מלחמת עמלק
רק יצאו בני ישראל ממצרים, והנה מופיע עמלק ומכריז עליהם מלחמה. עמלק הוא העם הראשון בהיסטוריה שעושה זאת. העולם עדיין אחוז חרדה וירא מפני הדר כבוד ה' שקרע את הים, אך עמלק מופיע בגייסותיו, נלחם בעם שאלוקיו הוכיח לעיני כל שסוף רודפיו לטביעה.

כקריעת ים סוף
קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, אך גם נעימה ההתגלות שבעקבות הקשיים, כמו זו שהיתה בשעת קריעת ים סוף.

המהפכה העולמית
עלינו להשריש עמוק בתודעתנו את האמת האלוקית, הנצחית, הקשורה בצורה הדוקה לגורל עם ישראל. כך נוכל לעמוד איתן, בגאון ובאומץ מול תרבות מצרים בכל תקופה.

הכלכלה האנטי כלכלית
בחברה המושתתת על ההישגיות החומרית כצו עליון, אין מקום לשאיפה להתעלות רוחנית. להיפך, קיים ביניהם ניגוד מהותי.

נס ובחירה חופשית
תפקידו של הנס להמחיש את מציאותו של הבורא, ועל ידי כך להציב בסיס מוחשי לאמונה. ברגע שיווצר הכרח להאמין, יופר האיזון של הבחירה החופשית.

"פוליטיקה" על שפת ים סוף
לנוכח הצרות, ממציא האדם פתרונות מגוונים. אולם באותן שעות חשוב מאד לצרף את רכיב האמונה ולצפות לישועה ממרומים.

 

בניית אתרים